Sissener Canopus

Kjempestjernen Canopus er en av de klareste på himmelen, selv om den er langt unna. Vår ambisjon er å tilby deg et fond som er like strålende. For å klare det, har vi valgt en anerkjent fondsplattform med stor fleksibilitet i hvordan vi kan investere pengene.

SISSENER Canopus passer for investorer som ønsker:

  • Et godt investeringsfundament i sin portefølje.
  • Å kunne oppnå en god risikojustert avkastning.
  • Et fond med et fleksibelt forvaltningsmandat.
  • Daglig kursnotering.
  • Daglig likviditet.
  • Å være co-investert med forvalter Jan Petter Sissener, som har en stor andel av sin finansielle formue i fondet på lik linje med øvrige investorer.
  • Et UCITS fond med full transparens som går inn under fritaksmodellen.

Hvorfor investere i SISSENER Canopus?