Kjøp eller selg
fondsandeler her

Det er enkelt å handle fondsandeler i
SISSENER Canopus og
SISSENER Corporate Bond Fund

Privatkunde  

Firmakunde

Hvorfor investere i
Sissener Canopus

Rapporter
Sissener Canopus

Dokumentasjon
Sissener Canopus

Hvorfor investere i
Corporate Bond Fund

Rapporter
Corporate Bond Fund

Dokumentasjon
Corporate Bond Fund

Utvikling SISSENER Canopus (oppstart 30.04.2012)

Utvikling SISSENER Canopus Retail Large-Class (For institusjonelle – oppstart 14.07.2016)

Utvikling Sissener Corporate Bond Fund

Vi forvalter dine penger
som våre egne.

Vi har stor tro på det vi gjør, og har selv investert våre egne penger i SISSENER Canopus og SISSENER Corporate Bond Fund. At din kapital blir forvaltet på lik linje med våre egne innskudd, mener vi gir gode resultater over tid, samt en trygghet for deg som investor.

Investeringsteamet i Sissener AS

Peder Steen

Analytiker

Philippe Sissener

Porteføljeforvalter

Bjørn Tore Urdal

Analytiker

Andrew Dobbing

Analytiker

Ansvarlige Investeringer

Sissener AS er opptatt av ansvarlig investering. Vi søker å skape avkastning for våre andelseiere gjennom å investere i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning og en bærekraftig forretningsmodell. Alle selskaper vi investerer i analyseres grundig på forhånd. Som en del av utvelgelsen av selskaper vurderes også de etiske aspektene ved selskapet og at selskapet har en god corporate governance.

Sissener AS følger de etiske retningslinjer for forvaltningen som er nedfelt av Finansdepartementet for Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Fondet har et selvstendig og uavhengig etikkråd («Etikkrådet») som overvåker og vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med gjeldende etiske retningslinjer. Beslutninger om utelukkelse av enkeltselskaper fra porteføljen fattes av Norges Bank etter anbefaling fra Etikkrådet.

Selskaper som blir ekskludert av Norges Bank vil også bli utelukket fra Sissener AS’ sine fond.

30

Mer enn 30 års erfaring
innen kapitalforvaltning

Risiko og avkastning

Er viktige nøkkelord når man foretar investeringer. De fleste ønsker seg lavest mulig risiko og høyest mulig avkastning, hvilket er en vanskelig kombinasjon. Vår filosofi er å levere en jevn og solid risikojustert avkastning til våre investorer, hvilket vi har oppnådd siden oppstarten av SISSENER Canopus i 2012.

UTMERKELSER


AWARDS

SISSENER Canopus  har igjen mottatt internasjonale utmerkelser for gode resultater. Kriteriene for utmerkelsen er det fondet som har oppnådd best avkastning i forhold til risiko (best risikojustert avkastning).

Awards 2014

Best performing UCITS Long/Short Equity Global Fund

Awards 2015

Best performing UCITS Long/Short Equity Global Fund

Awards 2016

Long/Short Equity Global Best Performer over a 3 Year Period

Awards 2017

Long/Short Equity Global
Best Performer over a 2, 3 and 4 Year Period

Awards 2018

Long/Short Equity Global Best Performer over a 2, 3, 4 and 5 Year Period

Awards 2019

Long/Short Global Equity «Best performer over a 4 and 5 years period»

Investment firm of the year 2016 –
SISSENER AS
Gamechanger of the year –
Jan Petter Sissener

Investment firm of the year 2017 –
SISSENER AS

Investment firm of the year 2018 –
SISSENER AS Gamechanger of the year –
Jan Petter Sissener

Investment firm of the year 2019 –
Long/short equity fund of the year, sissener canopus.
Gamechanger of the year, Jan Petter Sissener

 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no