Følg Nyheter

Sissener Canopus

Tegning og innløsning

Tegning og innløsning av andeler i verdipapirfond:

Sissener AS utfører ordre på vegne av kunder. SEB Fund Services S.A. er forvaltningsselskap for Sissener Canopus og investeringsforvaltningen er delegert til Sissener AS. Sissener AS fører de reelle andelseierne og deres beholdninger av andeler inn i VPS-registeret hvor du kan logge deg inn og sjekke status

Frister for kjøp og salg av andeler i Sissener fond

Andeler i Sissener fond kan kjøpes og selges hver virkedag. Både kjøp og salg av verdipapirfondsandeler skjer til ukjent kurs, det følger av verdipapirfondloven.
Kursen ved handel i verdipapirfond kalles NAV (net asset value/netto andelsverdi).
NAV angir markedsverdien til en enkelt fondsandel og beregnes på daglig basis ved markedenes stengetid.

Kjøp og salg av andeler i Sissener fond skjer etter disse fristene:

For salg («innløsning») av andeler:

Handelsfrist


kl. 13.00

Dag 1

Ordrebehandling


Alle virkedager

Dag 2

Kurs (NAV) for din innløsning fastsettes
Sluttkurs

Dag 3

Innløsning av dine andeler gjennomføres
I løpet av dagen
Dag 4
Utbetaling til din konto og sluttseddel
-------------
Ca.5 virkedager etter mottatt ordre

For kjøp («tegning») av andeler:

Handelsfrist


kl. 13.00

Dag 1

Du må ha dekning på konto før
kl. 08.00

Dag 2

Ordrebehandling


Alle virkedager

Dag 3

Kurs (NAV) for din tegning fastsettes
Sluttkurs
Dag 4
Handel av dine andeler gjennomføres
--------------
Dag 5
Sluttseddel sendes ut

---------------
Dag 6

Sissener AS vil foreta tegning når kundens bankkonto er belastet. Sissener AS er ikke ansvarlig for forsinkelser knyttet til tegning etter at ordren er videreformidlet fra Sissener AS. Frist for tegning kan endres.

Interessekonflikter

Sissener AS mottar et forvaltningshonorar fra SEB Fund Services S.A. som beskrevet i fondets prospekt.

Tegningskostnader

Kunden belastes ingen tegningsgebyrer

Forvaltningshonorar

Det til enhver tid gjeldende forvaltningshonorar for de ulike andelsklasser, følger av KID dokumentet (nøkkelinformasjonsdokumentet).

Oslo 18.10.2018

Investeringsprofil

Om fondet Sissener Canopus

Rapporter Sissener Canopus

Dokumentasjon for Sissener Canopus