«Går du i andres fotspor, kommer du aldri forbi.
For å komme forbi må du gå din egen vei og
tråkke opp nye spor.»

Jan Petter Sissener

BESØKSADRESSE

Haakon VIIs 1
0161 Oslo, Norge

POSTADRESSE

Postboks 1849 Vika
0123 Oslo, Norge