Alminnelige forretningsvilkår

Forretningsvilkårene er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som forvaltningsselskap for verdipapirfond er forpliktet til å følge, f.eks verdipapirfondloven med tilhørende forskrift. Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene og er gjort gjeldende fra februar 2019.

Begrep som er definert i verdipapirfondloven har tilsvarende betydning når de er benyttet i forretningsvilkårene.

Sissener AS’s kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden, etter å ha signert kundeavtale eller etter å ha mottatt vilkårene inngår avtaler eller gjennomfører handel med Foretaket.

Attachments

File Description File size
pdf Alminnelige forretningsvilkår 238 KB