Følg Nyheter

Alminnelige forretningsvilkår

Forretningsvilkårene er basert på norsk lovgivning og lovgivning innen EU og EØS-området som verdipapirforetak er forpliktet til å følge, f.eks verdipapirhandelloven med tilhørende forskrift (”verdipapirforskriften”). Vilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene og er gjort gjeldende fra august 2018. Begrep som er definert i verdipapirhandelloven eller verdipapirforskriften har tilsvarende betydning når de er benyttet i forretningsvilkårene.

Sissener AS’s kunder anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden, etter å ha signert kundeavtale eller etter å ha mottatt vilkårene, inngir ordre, inngår avtaler eller gjennomfører handel med Foretaket.

Attachments

File Description File size
pdf Alminnelige forretningsvilkår MiFID II_CLV.14.08.2018 296 KB