Valg av to styremedlemmer og ett varamedlem til styret i Sissener AS.

Administrasjonen innstiller:

  • Anders Arnkværn (nåværende styremedlem foreslås gjenvalgt som andelseiervalgt styremedlem for 2 år)
  • Anne Lise Meyer (nytt styremedlem foreslås valgt som andelseiervalgt styremedlem for 2 år)
  • Kjersti Haugstad Sanstøl (foreslås som andelseiervalgt varamedlem for 2 år)

Stem her:

Forhåndsstemme må være mottatt senest 8. mars.