Følg Nyheter

Viktor B. Sandland

Viktor har 20 års erfaring fra aksjeforvaltning, corporate finance og utøvelse av aktivt eierskap i børsnoterte selskaper.