Mats Mærlie

Mats har over 7 års erfaring fra salg, markedsføring og distribusjon av et bredt spekter av finansielle instrumenter.