Kristine Nordheim Brekke

Kristine har over 12 års erfaring fra finansbransjen som business manager innen prosjektfinansering hos Pareto Securities og NRP Procurator. Kompetanse også fra 7 år i revisjonsselskapet EY. Utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor.