Følg Nyheter

Jostein Gauslå

Jostein har 10 års internasjonal erfaring i kredittmarkedet fokusert på investeringer i høyrente obligasjonsmarkedet og restruktureringer av misligholdt gjeld.