Jenny Andersson

Jenny har over ti års erfaring fra produktutvikling, salg og operasjonelt arbeid innenfor kapitalforvaltning. Hun kommer senest fra en stilling som produktspesialist i Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.