Caroline Lium-Valmot

Caroline er jurist fra Universitetet i Oslo og har lang erfaring fra verdipapirmarkedet. Hun har jobbet 10 år i Finanstilsynet med verdipapirrett på seksjonene som har tilsyn med verdipapirmarkedet og verdipapirforetakene.
Hun kommer fra stilling i konsernjuridisk avdeling i Nordea Bank der hun arbeidet med Nordeas fond og verdipapirrett.