Andrew Dobbing

Andrew har 18-års erfaring fra aksjemarkedet som analytiker i Norge og Storbritannia.