Personvernerklæring

Personvernerklæring for Sissener AS

Denne personvernerklæringen vil oppdateres fortløpende og ble sist oppdatert 4. november 2019. Den forteller om hvorfor og hvordan Sissener AS samler inn, behandler og beskytter personopplysninger.

Personvernerklæringen gjelder både aktiviteter knyttet til Sissener AS’s forvaltning, samt markedsføring og salg av våre produkter. Sissener AS arbeider kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger blir ivaretatt i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi behandler alle data konfidensielt og har taushetsplikt om informasjon du velger å dele med oss.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

Sissener AS er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person. Dette inkluderer for eksempel navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Behandling av denne informasjonen inkluderer innsamling, lagring og videreformidling.

Vi behandler informasjon om deg hovedsakelig for 3 formål:

 1. For å betjene deg som kunde
  Vi benytter dine personopplysninger for å oppfylle lovbestemte plikter, samt for at du som kunde skal motta en god tjeneste. I henhold til Verdipapirfondloven og hvitvaskingsregelverket har Sissener AS plikt til å lagre tilstrekkelig informasjon om den enkelte kunde. Kundeinformasjon lagres i 5 år etter at en kunde har avsluttet sitt kundeforhold hos oss. Kommunikasjon på e-post eller telefon med Sissener AS salgsavdeling eller forvaltere lagres i 5 år.

 

 1. For å sende deg informasjon
  Sissener AS kommuniserer også med interessenter som ikke er kunder. Personer som har samtykket til det vil motta informasjon i vårt nyhetsbrev om markedssyn, nye produkter eller invitasjoner til våre arrangementer.Når du melder deg på utsendelsen samtykker du til at vi kan behandle ditt navn og e-postadresse til dette formålet i henhold til markedsføringsloven og personopplysningsregelverket. Informasjonen lagres inntil samtykket trekkes tilbake.

 

 1. For å forbedre våre tjenester til deg
  Vi jobber kontinuerlig for å forbedre din opplevelse av våre kommunikasjonsflater, både teknisk og innholdsmessig. Derfor har vi behov for å forstå vårt publikum bedre. Når du besøker våre nettsider eller våre sider på sosiale medier samles det derfor inn informasjon om din adferd via enheten(e) du bruker.Informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler, og inkluderer type enhet, operativsystem og nettleser, IP-adresse og sidehenvisning. Informasjonen samles inn ved hjelp av informasjonskapsler av Google Analytics, Facebook og LinkedIn, som behandler informasjonen på selvstendig grunnlag (les mer under Sosiale medier) Sissener AS mottar all informasjon fra disse i aggregert form, dvs. som statistikk. Vi kan ikke spore informasjonen tilbake til deg, og benytter heller ikke verktøy for profilering av personer. Informasjonskapselen slettes automatisk 14 måneder etter ditt siste besøk på hjemmesiden hvis du ikke allerede har slettet den selv.Du har muligheten til å blokkere eller slette informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren din. Om du velger å gjøre det kan du fremdeles bruke nettstedet vårt, men vil sannsynligvis oppleve redusert ytelse i form av lengre opplastingstid.

  Ønsker du mer informasjon om informasjonskapsler kan du besøke nettvett.no.

 

Bruk av eksterne parter

Sissener AS er underlagt taushetsplikt. Vi kan kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom behandlingsgrunnlag foreligger. Dette inkluderer myndigheter, samt våre samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan utføre våre tjenester. Databehandleravtaler mellom Sissener AS og hver av leverandørene for disse verktøyene regulerer hvordan informasjonen behandles.

Ved inngåelse av nye kundeforhold eller ved innleggelse av ordre på nett forenkler vi prosessen for deg ved at offentlig tilgjengelig informasjon automatisk fylles inn i vårt online skjema. Dette gjøres ved hjelp av tjenesteleverandøren Bisnode. Kunder som har startet utfylling av online skjema, men som avbryter underveis kan velge å mellomlagre informasjonen for senere ferdigstillelse. Skjema mellomlagres hos Metafocus i maksimalt 7 dager før all informasjonen slettes.

Opplysninger som kundene oppgir når kundeforholdet inngås og alle transaksjoner blir lagret i Cairo og i VPS. Kundeavtaler og andre dokumenter lagres i Cairo. Kontaktopplysninger registreres i SuperOffice for utsendelser av markedsføringsmateriell, for eksempel månedsrapporter.

Sosiale medier

Om du velger å følge Sissener AS på sosiale medier må du vite at personopplysninger og annen informasjon du har gitt til disse mediene kan leses, samles, og brukes av andre brukere av den sosiale medietjenesten. Vi har liten eller ingen kontroll over og står ikke ansvarlig for andres bruk, misbruk eller underslag av personopplysninger eller annen informasjon som du selv bidrar med til noen sosiale medietjenester. Som eier av sidene mottar vi statistikker over besøk og bruk men vi lagrer ikke denne informasjonen selv.

For mer informasjon om personvern henviser vi til deres respektive personvernerklæringer:
Facebook, LinkedIn, MyNewsDesk

Hvilke rettigheter har jeg?

Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om innsamling og behandling av personopplysninger. Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. Du har rett til å be om:

 • Innsyn i personopplysningene vi har om deg. Retten kan i enkelte tilfeller være begrenset av lovgivningen
 • Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige har du rett til å få opplysningene rettet, med de begrensingene som følger av lovgivningen. Din forespørsel skal behandles kostnadsfritt og senest innen 30 dager.
 • Du har i enkelte tilfeller rett til å be om at dine personopplysninger blir slettet. Merk imidlertid at som følge av verdipapirhandelloven har vi plikt til å oppbevare opplysninger om kunder, samt tidligere kunder i et visst antall år. Du kan imidlertid kreve at slik informasjon pasifiseres og skjules.
 • Du har også rett til å klage til Datatilsynet om du mener vi behandler personinformasjonen din i strid med reglene.
 • Dataportabilitet: dersom det er sikkert og teknisk gjennomførbart kan vi overføre opplysningene dine til en annen behandlingsansvarlig.

Sikkerhet

Vi tar sikkerheten for dine personopplysninger på største alvor. Dine personopplysninger er lagret i systemer som er kryptert og passord-beskyttet. Tilgang til de ulike systemene er begrenset til ansatte som har behov for slik tilgang for å utføre sine arbeidsoppgaver. Alle ansatte i foretaket får opplæring i hvordan håndtere personopplysninger.

Kontaktinformasjon for retting, sletting eller innsyn

E-post: personvern@sissener.no
Telefon: +47 23 11 52 60
Postadresse: postboks 1849 vika, 0123 Oslo