Manuelle tegningsdokumenter, faktaark og kostnader

Manuelle tegningsdokumenter, faktaark og kostnader Sissener Canopus.

Manuelle tegningsdokumenter:
Dersom du ikke anvender Bank-ID eller ønsker å tegne via vår hjemmeside, så kan du bruke nedenstående dokumenter i forbindelse med tegning av fondsandeler i SISSENER Canopus.

Du kan også ta kontakt med oss dersom du ønsker at vi skal forhåndsutfylle og sende dokumenter til deg.

Benytt følgende fremgangsmåte:
Klikk på de aktuelle tegningsdokumentene, (du kan fylle inn informasjon direkte på din PC), skriv ut, dater og signer.
Send dokumentene til oss på:
post@sissener.no
VIKTIG: Dersom du er ny kunde så legg ved en kopi av bekreftet legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass). 

TEGNINGSBLANKETT for kjøp av fondsandeler i SISSENER Canopus

KUNDEAVTALE 
   (må fylles ut dersom du ikke allerede er kunde i SISSENER Canopus)

KUNDEOPPLYSNINGSSKJEMA    (må fylles ut dersom du ikke allerede er kunde i SISSENER Canopus).

FAKTAARK SISSENER Canopus:  Her finner du kostnader, relevant informasjon og resultater for fondet.

Tegning og innløsning av fondsandeler i SISSENER Canopus
Andeler kan tegnes i verdipapirfondet hver onsdag (“Handelsdag”). For at tegningsordre skal få Handelsdagens kurs, må tegningene være mottatt av Sissener AS senest klokken 11.00 fire (4) bankdager før Handelsdagen.
Innløsningsordre mottas daglig. Innløsningsordre som Sissener AS mottar før kl.11.00 på virkedager, vil bli handlet to (2) bankdager etter mottatt ordre.