Firmakunde: Kjøpe eller selge fondsandeler

Det er enkelt å tegne fondsandeler i
SISSENER Canopus.

Her kan du laste ned kundeavtale, tegningsskjema og innløsningsskjema for Sissener Canopus.

Nye kunder må fylle ut både kundeavtale og tegningsskjema.

Ta kontakt med Sissener AS via telefon: 23 11 52 60 eller e-post: post@sissener.no hvis du trenger hjelp.

Kundeavtale PDF

kundeavtale

Tegningsskjema PDF

Tegningsskjema

Innløsningsskjema PDF

Innløsningsskjema