SISSENER Corporate Bond Fund

Mange er ute etter høyere avkastning enn tradisjonell innskuddsrente, men ønsker ikke å plassere alle sine investeringer i aksjer eller aksjefond. For disse kan SISSENER Corporate Bond Fund være et godt alternativ.

SISSENER Corporate Bond Fund
passer for investorer som ønsker:

  • Å oppnå en jevn og stabil avkastning over tid i høyrentemarkedet

  • En diversifisert og likvid obligasjonsportefølje

  • Renters rente-effekt på din investering

  • Begrenset valuta eksponering

  • Daglig kursnotering og likviditet (kjøp/salg)

  • Å være co-investert med de ansvarlige forvalterne og nøkkelpersoner i Sissener AS

  • Et UCITS fond med full transparens

HVORFOR INVESTERE I SISSENER
CORPORATE BOND FUND?