LANGSIKTIG FONDSPARING

Fondsparing passer for deg som tenker langsiktig og ikke ønsker å ta for mye risiko ved å investere i enkeltaksjer.

Over tid har fond vist seg å gi bedre avkastning enn banksparing.

I et fond fordeles den investerte kapitalen over flere posisjoner. Risikoen reduseres dermed ved at man «har flere egg i kurven» (diversifisering)og at enkelt posisjoner ikke påvirker den totale avkastningen for mye. Finansmarkedene er dynamiske og det kreves mye tid for å holde seg oppdatert. Dette trenger ikke du tenke på, fondsforvalteren gjør jobben for deg. Fond er enkelt å kjøpe eller selge, og du kan både foreta enkeltinvesteringer eller spare et fast beløp per måned.