Absolutt vs. relative fond

Forskjellige typer fond har forskjellige mål og strategier.

Absoluttfond

I motsetning til tradisjonelle forvaltere, som prøver å utkonkurrere en Benchmark (en referanseindeks som eksempelvis Oslo Børs, S&P 500, Dow Jones), så benytter en absoluttforvalter ulike strategier og finansielle instrumenter for å produsere en positiv avkastning uavhengig av retning og svingningene i kapitalmarkedene.

Relativt fond

Et relativt fond har som mål å slå en indeks (også kalt Benchmark). Dette betyr at hvis indeksen faller, er målet til relative fond å falle mindre enn indeksen, og motsatt hvis indeksen stiger. Investeringsuniverset til relative fond er også begrenset til indeksen den følger og som regel må de ha minst 90 % av kapitalen investert i markedet.

Forskjell mellom absolutt og relativt fond

Absolutt fond har større frihet til å investere i forskjellige markeder, og kan gå 100 % i kontanter. Som følge av større fleksibilitet og evne til å bruke et bredere spekter av finansielle instrumenter, har absolutt fond vist seg å ha mindre volatil avkastning enn relative fond. Absoluttfond har lenge vært populært blant institusjonelle investorer, men har som følge av markedsuroen sett de siste årene også blitt et populært alternativ for private investorer.