«HIGH WATER MARK» mekanismen

Prinsippet ”High watermark” innebærer at forvalter kun kan beregne seg suksesshonorar om fondets kurs (NAV) er høyere enn ved siste belastning av suksesshonorar.

Hvis for eksempel fondet kurs (NAV) skulle falle i en periode, vil ikke forvalter kunne motta suksesshonorar, før fondets kursnotering igjen har passert tidligere nivå hvor suksesshonorar ble belastet.

Dette betyr at forvalter ikke kan ta seg betalt for samme avkastning flere ganger eller for dårlig oppnådde resultater.

Forvalter har med andre ord felles interesser med sine investorer – tjener investor penger så tjener også forvalter penger.