Aktiv eller passiv forvaltning?

AKTIV FORVALTNING

I aktiv forvaltning velger fondsforvalteren til enhver tid de selskapene som han tror vil gi best avkastning. Dette betyr at porteføljen kan endre seg over tid og at forvalteren har ansvaret for hvordan fondet utvikler seg.

PASSIV FORVALTNING

I passiv forvaltning investeres kapitalen i en gitt indeks og fondets mål er å replisere indeksavkastningen. Passive fond har derfor noe lavere kostnader, men det er altså ingen fondsforvalter som «passer på pengene dine».