Følg Nyheter

HVA ER ET FOND?

Et fond er en verdipapirportefølje som består av investeringer i aksjer, obligasjoner eller andre investeringsklasser.

Kjøpe eller selge fondsandeler

Kjøp eller selg fondsandeler her

MANGE ULIKE TYPER FOR FOND

Et fond kan ha alt fra èn til flere tusen investorer med forskjellige eierandeler som bestemmes ut ifra hvor mye penger man investerer i fondet. Det finnes mange forskjellige typer fond. Noen fond investerer kun i èn aktivaklasse (f.eks rene aksjefond), mens andre fond investerer i flere aktivaklasser (kombinasjonsfond).

Meld deg på vårt ukentlig nyhetsbrev!

Meld deg på for nyheter og oppdateringer