Sissener Canopus

Er et absolutt avkastningsfond med fleksibilitet til å kunne tilpasse seg en dynamisk markedsutvikling med målsetning om å skape god avkastning for investorene. Fondet Sissener Canopus viderefører investeringsstrategien fra Sissener Sirius AS, men tilbyr likviditet til investorene på ukentlig basis.

Fondet tilstreber å maksimere avkastningen over tid med en balansert risiko ved å plassere kapital i aksjer, derivater, obligasjoner og bankinnskudd.
Fondets oppstartsdato: 30.april 2013.

LIKVIDITET OG FORUTSIGBARHET
Fondet investerer primært i store, likvide selskaper med solid balanse, forutsigbar kontantstrøm og god selskapsstyring. Fondet har et Globalt forvaltningsmandat. Vi "hedger" valuta når vi investerer i utenlandske verdipapirer.

RENTER OG OBLIGASJONER
Det investeres hovedsakelig i børsnoterte aksjer, men også i rentepapirer, konvertible obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer. Fondet har også tillatelse til å plassere midlene i likvider, herunder bankinnskudd, og 100% av fondets netto aktiva kan investeres i likvide aktiva under behørig iakttakelse av risikospredingsprinsippet. Gearing vil kun oppnås gjennom finansielle derivatinstrumenter.

FUNDAMENTALANALYSE PÅ SELSKAPS- OG MAKRONIVÅ
Porteføljen vil bli forvaltet i overensstemmelse med en aktiv investeringsstrategi med vekt på fundamentalanalyse på selskaps- og makronivå. Sissener Canopus er et EU-regulert UCITS IV fond, under SEB-paraplyen av regulatoriske og praktiske årsaker, samt for å gi investorene maksimum trygghet

EGNE SPAREPENGER
Vi har stor tro på det vi gjør og har selv investert våre egne sparepenger i Sissener Canopus. Vi mener at denne kombinasjonen skaper gode resultater over tid.


CANOPUS
Kjempestjernen Canopus er en av de klareste på himmelen, selv om den er langt unna.
Vår ambisjon er å tilby deg et fond som er like strålende. For å klare det, har vi valgt en anerkjent fondsplattform med stor fleksibilitet i hvordan vi kan investere pengene.

Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her