SISSENER CANOPUS

Er et absoluttfond som er tilrettelagt for investorer som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke markedseksponeringen som tradisjonelle fond.*

SISSENER Canopus er et Globalt absoluttfond som kombinerer aksjer, obligasjoner, kontanter og andre finansielle instrumenter i samme portefølje. Denne fleksibilitet gir oss muligheter til å tjene penger uavhengig av den generelle markedsutvikling og derved oppnå en bedre risikojustert avkastning. Det er vi som skal "time" markedet – ikke våre investorer!

Sissener Canopus er et fond som passer for investorer som ønsker:

  • Å kunne oppnå en god risikojustert avkastning.
  • Et fleksibelt forvaltningsmandat. (Forvalter kan investere i aksjer, obligasjoner, benytte sikringsinstrumenter, eller gå 100% i kontanter i vanskelige eller fallende markeder).
  • Daglig kursnotering.
  • Ukentlig likviditet.
  • Månedlige rapporter.
  • Et UCITS V fond med full transparens og godkjent under fritaksmodellen.

Download: Investorpresentasjon SISSENER Canopus - Norsk(pdf)

Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her