Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her

HVA ER ET FOND?

Et fond er en verdipapirportefølje som består av investeringer i aksjer, obligasjoner eller andre investeringsklasser.

MANGE ULIKE TYPER FOR FOND

Et fond kan ha alt fra èn til flere tusen investorer med forskjellige eierandeler som bestemmes ut ifra hvor mye penger man investerer i fondet. Det finnes mange forskjellige typer fond. Noen fond investerer kun i èn aktivaklasse (f.eks rene aksjefond), mens andre fond investerer i flere aktivaklasser (kombinasjonsfond).

Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her