Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her

Vilkår for bruk

Sissener AS anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig. Det tas likevel forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav av noen art. Potensielle kunder av Sissener AS samt investorer i kundeselskaper bes sette seg inn i relevant informasjon, så som forretningsvilkår, prospekter eller øvrig informasjon som gjelder for inngåelse av avtaleforhold eller eventuell investering. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Informasjonen på sidene retter seg således ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til informasjonen, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til informasjonen på noe vis er begrenset.

 

English

In the view of Sissener AS the information on this website is reliable. Even so, information on the site may be incomplete or imprecise. No such incomplete or imprecise information may be invoked as grounds for any claim of any nature. Potential clients of Sissener AS and investors in client companies are urged to familiarise themselves with all and any relevant information, such as terms of business, prospectuses and other information pertaining to the conclusion of contractual relationships or to investments. It should be noted that save as otherwise expressly stated, this website and all the information contained herein is directed exclusively at users in Norway. Thus the information on this website is not directed at any person or undertaking domiciled in the United States, Canada, Japan or Australia or in any other jurisdiction in which the publication of or granting of access to such information is prohibited or where permission to grant access to such information is in any way restricted.

Dersom du har Bank-ID kan du enkelt tegne dine fondsandeler i SISSENER Canopus.

Kjøp eller selg dine fondsandeler her!

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?

Registrer deg her